Hard og myke hender – L r om harde og myke blackjack hender.

Hard og myke hender – L r om harde og myke blackjack hender.

En introduksjon til harde og myke blackjack hender.

Spillet av blackjacks er endelig om de forskjellige hender, og det er to grunnleggende typer hender – harde og myke hender. Du kan sporre deg selv om en rekke sporsmal, fra element re (“hva er blackjack hender?”, Hva er de harde og myke blackjack-hender?) Til andre sporsmal (‘hvordan er de forskjellige fra hverandre?’).

Ofte nar du spiller blackjack, vil du komme over bruken av begrepet ‘hand’ og variasjoner, for eksempel ‘hard hand’ og ‘myk hand’. For du kommer inn i hva som er harde og myke blackjack hender, ma du forsta at nokkelen til begge disse hendene er esset.

A vite om harde og myke hender er viktig fordi bare da vil du kunne formulere riktig strategi nar du spiller handen din. Dette er bortsett fra at konseptet med myke og harde hender ogsa pavirker forhandlerens spill, nar det gjelder nar man skal sla eller sta for eksempel.

Harde og myke hender – hva er en myk blackjack hand?

Som nevnt tidligere i denne artikkelen er nokkelen til bade de harde og myke blackjack-hendene esset. Sa hva er en myk blackjack-hand? Den myke blackjack-handen er i utgangspunktet en hand som har et ess. I den myke blackjack-handen har esset en verdi pa 11. Dette er de to sentrale elementene i soft blackjack-handen – tilstedev relsen av esset og den tilhorende verdien. Det er en annen ting om den myke handen du vil l re neste.

Nar du sammenligner de harde og myke blackjack-hender, gir den myke handen deg en fordel nar det gjelder kortalternativer. Du kan legge til et tredje kort til en myk hand og fortsatt v re trygg pa at du ikke gar bust. Ta en titt pa folgende eksempel for a forsta dette bedre.

Anta at du har en myk hand som bestar av et ess, som teller som en 11 og en 6 (denne handen kalles ogsa den “myke 17”). Normalt, hvis du na tegnet et kort som brakte totalt antall teller hoyere enn 21, si en 5, ville du miste. Men i tilfelle av soft blackjack-handen er dette ikke tilfelle. I et slikt scenario vil esen na regne som bare 1 og du er trygg!

Hard og myke hender – Hard Blackjack Hand.

En hard blackjackhand skiller seg fra en myk hand i to aspekter forst og fremst. Forst av alt trenger en hard hand ikke nodvendigvis a ha et ess; Det kan ha en, men det er greit, selv om det ikke har en. Det andre punktet av forskjellen er i verdien av esset – den harde handen har en verdi pa bare 1, og den verdien er uboyelig, i motsetning til den myke handen.

I utgangspunktet, mellom de harde og myke blackjack-hender, er det fleksibiliteten til den myke handen som gir den en kant over den harde handen, selv nar det gjelder strategiplatene.


Vil du spille i det beste kasinoet? Vi fant det for deg. Trykk her nå!