HP skriverminne.

HP skriverminne.

HP Skriverminne oppgraderinger.

Installere en Flash DIMM i Hewlett Packard Laserjet 4000-serien.

Skriveren har tre DIMM-spor (dual in-line memory module) for oppgradering med: Mer skriverminne. DlMM er tilgjengelig i 4, 8, 16 og 32 MB, for maksimalt 100 MB. Flashminne DlMMs, tilgjengelig i 2 og 4 MB. I motsetning til vanlig skriverminne kan flash DLMMs brukes til permanent lagring av nedlastede elementer i skriveren, selv nar skriveren er slatt av. Hvis FLASH-minnet er formatert i LJ 4000-eksklusiv modus, kan den oppdateres med en E-Forms .ALL-fil DLMM-baserte tilleggsskrifter, makroer og monstre. Andre DLMM-baserte skriversprak og skriveralternativer.

Enkle in-line-minnemoduler (SlMM) som brukes pa tidligere HP LaserJet-skrivere, er ikke kompatible med skriveren.

Du vil kanskje legge til mer minne til skriveren hvis du ofte skriver ut komplisert grafikk eller PS-dokumenter, skriver ut med valgfri duplekser, bruker mange nedlastede fonter, eller skriver ut pa ProRes 1200.

Skriveren har to utvidede inngangs- / utgangsspor (EIO) for a utvide skriverens muligheter med: Et nettverkskort. En masselagringsenhet, for eksempel en harddisk.

For a finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren, eller for a finne ut hva som er installert i EIO-sporene, skriv ut en konfigurasjonsside (se nedenfor).

Hvis du erstatter en eForms Flash DIMM, ma du fjerne den riktige brikken! EForms-brikken vil vise pa konfigurasjonssiden som enten 2MB ROM eller 2MB FLASH. I 4000, 4050 og 4100 er sporstallene fra bunnen opp, sa hvis flash-brikken er i spor 3, er det tredje sporet fra bunnen. I 4200 har de tilsynelatende endret bestillingen til topp ned. Na er sporet tre det andre fra bunnen eller 3. fra toppen.

Statisk elektrisitet kan skade dual in-line-minnemoduler (DlMMs). Nar du handterer DlMM, skal du enten ha en antistatisk handleddsstropp eller ofte berore overflaten av DlMMs antistatiske pakke, og deretter berore metall pa skriveren.

Sla av skriveren. Roter skriveren for tilgang til hoyre side. Trekk ut stromledningen og koble fra eventuelle kabler.

Ta tak i dekselet (som vist) og trekk det godt mot baksiden av skriveren til det stopper. Pa enkelte skrivermodeller er det en skrue overst bak pa dette panelet som ma loses for a la panelet trekkes tilbake.

Fjern dekselet fra skriveren.

Losne den fangede skruen som holder DIMM-tilgangsdoren med en Phillips # 2-skrutrekker om nodvendig (noen 4100 skrivere har kanskje ikke en skrue). Apne doren.

Fjern DIMM fra antistatisk pakke. Hold DIMM med fingrene mot sidekantene og tommelen mot bakkant. Juster hakene pa DIMM med DIMM-sporet. (Kontroller at lasene pa hver side av DIMM-sporet er apne eller utad.)

Trykk DIMM rett inn i sporet (trykk fast). Ikke bruk lasene for a sette inn DIMM. Pass pa at lasene pa hver side av DIMM klikker innover pa plass pa egen hand. Ikke bruk lasene for a sette inn DIMM. (For a fjerne en DIMM, ma lasene slippes ut.)

Lukk DIMM-tilgangsdoren og stram skruen.

Sett bunnen av dekselet pa skriveren. Pass pa at de nederste tappene pa dekselet passer inn i de tilsvarende sporene i skriveren. Drei dekselet opp mot skriveren.

Skyv dekselet mot forsiden av skriveren til den klikker pa plass. Sett pa igjen eventuelle grensesnittkabler og stromkabelen, sla pa skriveren og test DIMM.

Kontrollerer minneinstallasjon.

Folg denne prosedyren for a bekrefte at DlMM er installert riktig: Kontroller at skriverens kontrollpanel vises KLAR nar skriveren er slatt pa. Hvis det vises en feilmelding, kan det hende at en DIMM er feil installert. Kontroller skrivermeldingsdelen i skriverens brukerhandbok (side 72). Skriv ut en ny konfigurasjonsside. Kontroller minneseksjonen pa konfigurasjonssiden. og sammenlign det med konfigurasjonssiden. skrives ut for DIMM-installasjonen. Hvis minnemengden ikke er okt, er DIMM kanskje ikke installert riktig (gjenta installeringsprosedyren) eller DIMM-en kan v re defekt (prov en ny DIMM). Legg merke til at sporene er nummerert fra bunnen opp.

Bruk konfigurasjonssiden til a vise gjeldende skriverinnstillinger, for a hjelpe deg med a feilsoke skriverproblemer, eller for a bekrefte installasjon av tilleggsutstyr, for eksempel minne (DLMM), papirskuffer og skriversprak. Hvis et HP JetDirect-utskriftsserverkort er installert (HP LaserJet 4000 N / 4000 TN-skrivere), skrives ogsa en JetDirect-konfigurasjonsside ut.

Slik skriver du ut en konfigurasjonsside: Trykk pa [Meny] til INFORMASJON MENY vises. Trykk pa [Item] til SKRIVER KONFIGURERING vises. Trykk pa [Velg] for a skrive ut konfigurasjonssiden.

Bruk filkatalogsiden til a vise nav rende innhold i Flash DIMM (gjelder ikke ROM DIMMer)

Slik skriver du ut en konfigurasjonsside: Trykk pa [Meny] til INFORMASJON MENY vises. Trykk pa [Item] til PRINT FILE DIRECTORY vises. Trykk pa [Velg] for a skrive ut konfigurasjonssiden.

Legg merke til hvilket FSA-enhedsnummer DIMM er oppfort under. Hvis DIMM er den eneste FSA-enheten som er installert i skriveren (ingen harddisk eller andre Flash DIMM), bor den v re enhet 0.

Merknader: Skuffvalg-kommandoer. & Lt; esc & gt; & Amp; l # H hvor # er en av: 0 = skriver ut eller sender ut nav rende side 1 = Magasin 2 2 = manuell mating, papir 3 = manuell mating, konvolutt 4 = Magasin 1 5 = Magasin 3 6 = Konvoluttmater 7 = Automatisk velg 8 = Skuff 4 20-69 = eksterne skuffer.


Vil du spille i det beste kasinoet? Vi fant det for deg. Trykk her nå!