Mitt SD-kort virker ikke eller kan ikke leses.

Mitt SD-kort virker ikke eller kan ikke leses.

SD-kort er gode for lagring av digitale medier, som bilder eller videoklipp i digitale kameraer, videokameraer, MP3-spillere og telefoner. Nedenfor er noen av grunnene til at disse kortene kanskje ikke fungerer med en datamaskin.

Test SD-kortet.

Hvis SD-kortet fungerer sammen med enheten din (for eksempel kan se bilder pa kameraet), men ikke fungerer sammen med datamaskinen, er det trygt a anta at datamaskinkortleseren har problemer. En midlertidig losning vil v re a koble kameraet, telefonen eller en annen enhet til datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel med SD-kortet i enheten. Nar du er koblet til, kan du overfore dataene fra enheten til datamaskinen uten a bruke SD-kortet i datamaskinen. Hopp over for a sjekke USB-adaptere for a starte feilsoking og finne en mer permanent losning.

Hvis SD-kortet ikke fungerer sammen med enheten (f.eks. Kamera) og ikke fungerer sammen med en datamaskin eller annen kortleser, kan SD-kortet v re darlig. Ga over for a sjekke skrivebeskyttelse for a starte feilsoking av SD-kortrelaterte problemer.

Merk: Hvis din smarttelefon er i stand til a lese og lagre data pa et SD-kort, men SD-kortet ditt ikke fungerer i smarttelefonen, kan SD-kortet ha blitt formatert av en enhet som ikke kan leses av smarttelefonens operativsystem (dvs. Android OS).

Innebygd minnekortleser.

Noen b rbare datamaskiner og stasjon re datamaskiner har en innebygd minnekortleser. Det er mulig at minnekortleseren ikke fungerer som den skal og ikke kan lese minnekortet.

Hvis du har tilgang til et annet minnekort, sett det inn i minnekortleseren pa datamaskinen for a se om det kan leses. Hvis det kan leses, er minnekortet ditt darlig og sannsynligvis ma byttes ut. Hvis det andre minnekortet ikke kan leses av den innebygde minnekortleseren, er det en strengemulighet som minnekortleseren ikke virker. Du ma ha et autorisert servicesenter, se pa og reparer eller bytt minnekortleseren i datamaskinen. Du kan ogsa prove a bruke en ekstern USB-minnekortleser i stedet.

Kontrollerer USB-adaptere.

Hvis du prover a fa tilgang til SD-kortet ved hjelp av en USB-kortleser som kobler til en USB-port pa datamaskinen, kan du prove forslagene nedenfor.

Bruk tilbake USB-porter.

Hvis du har en datamaskin med front og bak USB-porter og leseren er koblet til frontportene, kan du prove a koble leseren til USB-portens bakside.

Koble fra og koble til USB-kabelen igjen.

Pass pa at USB-kontakten er ordentlig festet til USB-porten. Du kan bekrefte forbindelsen ved a koble fra USB-kontakten og koble den til USB-porten igjen.

Pass ogsa pa at USB-kontakten er sikkert koblet til kortleseren ogsa. Hvis denne tilkoblingen er los, kan det fore til at kortleseren ikke fungerer riktig eller i det hele tatt.

Koble fra og start datamaskinen pa nytt.

Koble fra USB-kontakten, start datamaskinen pa nytt, og koble deretter USB-kontakten til USB-porten. Noen ganger tilbakestilles dette tilkoblingen og tillater enheten a fungere skikkelig igjen og leser SD-kortet.

Installer tilgjengelige drivere.

Enkelte USB-kortlesere kan ha drivere tilgjengelig pa produsentens nettsted. I de fleste tilfeller registrerer og registrerer Windows automatisk standarddrivere, men enkelte kortlesere kan fungere bedre med drivere som er designet spesielt for den enheten.

Test annen type digitalt mediekort.

Hvis USB-kortleseren din kan lese andre typer digitale mediekort, kan du prove a lese et annet kort for a teste leseren. Hvis flere enn ett kort ikke kan leses, kan USB-kortleseren v re defekt og kan ikke lese SD-kort.

Trykk kortet litt vanskeligere.

Med noen kortlesere ma SD-kortet bli presset litt vanskeligere. Ikke tving SD-kortet inn i sporet, men prov a trykke litt lenger inn enn du normalt ville sorge for at den er ordentlig satt inn i sporet.

Ingen stasjonsikon i min datamaskin.

Etter at du har satt inn SD-kortet i kortleseren din, kan det hende at det ikke finnes noen stasjonsbokstav i Min datamaskin for a fa tilgang til SD-kortet. Det kan v re at datamaskinen har lite virtuelt minne. For a lose dette problemet, lukk alle apne programmer og la datamaskinen sta i tomgang i noen minutter. Sett inn SD-kortet igjen og se om stasjonsbokstaven vises.

Hvis datamaskinen din har Windows Vista, ma du kanskje laste ned og installere en oppdatering for a fikse en kjent feil relatert til problemer med a lese SD-kort i Windows Vista.

Kontroller skrivebeskyttelse.

Mange SD-kort har en funksjon som kalles skrivebeskyttelse, slatt av og pa med en bryter pa venstre side av SD-kortet. Med skrivebeskyttelse aktivert, kan ikke filer endres.

Hvis SD-kortet ditt har en skrivebeskyttelsesbryter, ma du kontrollere at den er deaktivert, eller i motsatt retning som den peker pa “LOCK” pa kortet. Deretter kan du prove a bruke SD-kortet igjen og se om dette loser problemet.

Formatering.

Med noen kortlesere som bruker og lagrer data pa SD-kortet, formateres kortet mye som hvordan en diskstasjon er formatert nar den brukes pa en datamaskin. I enkelte tilfeller kan enheten formatere SD-kortet pa en mate som gjor at den bare kan leses av den enheten og ikke noe annet.

Merk: Hvis du har problemer med a fa et SD-kort til a fungere sammen med smarttelefonen, har kortet trolig blitt formatert for en enhet eller datamaskin som ikke stotter smarttelefonen.

Som nevnt ovenfor, hvis enheten (for eksempel kamera) kan lese SD-kortet og datamaskinen kan se den enheten ved hjelp av USB, kan datamaskinen fa tilgang til media uansett hvordan den er formatert.

En potensiell losning for dette er a formatere SD-kortet i enheten du bruker for a gjore kortet lesbart igjen, men husk at det sletter alt innholdet. Formatering bor gjores som et siste forsok pa a fa kortet til a fungere.

Erstatning.

Hvis de ovennevnte losningene ikke virker for deg, kan det v re nodvendig a kjope et nytt SD-kort som en erstatning. Som alle andre lagringsmedier, mislykkes SD-kort over tid, avhengig av hvor mye bruk den far og hvor den brukes. Omfattende bruk eller toffere omgivelser (ekstreme temperaturer eller fuktig klima) kan fore til feil pa SD-kort.


Vil du spille i det beste kasinoet? Vi fant det for deg. Trykk her nå!