Slot van die paarl skole

Slot van die paarl skole h1>

Die artikkelen onderaan hierdie webblad is op versoek aan Mieliestronk.com verskaf deur die Afrikaanse Taalmuseum in die Paarl. Klikk her (hvis du har internettkobling) for Taalmuseums eget nettsted med mange andre nyttige opplysninger, og du ma heller ikke nolle a besoke sitt museum og det imponerende Afrikanske sprakmonumentet nar du bor i Vest-Kaap for alltid i Denne flotte delen av landet reiser ikke.

Origin of Afrikaans.

Hvordan det som spreektaal har utviklet seg, og etterpa gjennomforte baanbrekere til skriv og leser verhef er.

Taal en Monument. LINKS BO er dode Afrikaanse Taalmuseum-die huis i Paarl van Gideon Malherbe, som i 1860 i den georgiske stilbygningen er et sted hvor kampanjen i 1875 ble sittende for a fa engelsk til a bli anerkjent som fullverdig litteratur, vitenskapelig og teologisk sprak.

REGS BO er Die Afrikaanse Taalmonument op Paarlberg som 10. oktober 1975 ble offentliggjort. Det gir anerkjennelse til de fargerike roderne av Afrikaans og de som snakker sprak.

Afrikaanse Taalmonument med vergunning van public.fotki.com/SAgenealogie.

BO: Fragment van de eerste pagina van de eerste uitgave van de koerant De Afrikaanse Patriot, die op 15 januari 1876 verscheen. En mann anerkjenner sprak dadelik som afrikansk, selv om den etterfolgende spelling av bestemte ord er tydelig for oss.

Woord forhand dor Mieliestronk.com.

Y far engelsk i tusen bokser. We hear regularly of Afrikaans dramas that enjoy great recognition, know of different Afrikaans poetry of wcreldklas and verneem everytime with interest of a so muchest Afrikaans novel that is translated in another language. Afrikaans gjor ham sa bredt og sant geld. Det star ikke tilbake for noe annet sprak enn det ved seggenskrag kommer ikke.

Og da: etter hvert var det visse Afrikaanssprekendes selv som “Die Taal” enda som en agterlike dialek fra Nederlands. Det er bare en patois, det er en stor, en arvelig kombuistaaltjie. Hvordan ville det bli en boerse flenter van ‘n tongval mott med en sv rt verskraalde grammatikk og en tingerlig ordeskatt som aldri ble fodt, kunne v re tilstrekkelig til a uttrykke n re tanker?

Dat Afrikaans is acknowledged as a written language and as a language of culture, it has not been so easy to do. Det gjorde malrettede og begeesterte mennesker om at det skulle skje – ikke minst de handjievol mannene som satt i Bolandske landsbyen Paarl.

Mieliestronk.com har den afrikanske sprakmuseet i Paarl for a fa informasjon om overordnet historikk av var sprak, fordi det er sa viktig at Afrikanstalige studenter stadig vil vite hvordan de nederlandske sprak og sprak har blitt etablert.

Die nedenstaende artikkelen er hentet fra Taalmuseum. Det kan i sammenheng leses med andre artikler om de nederlandske avruttene, samt Mieliestronks egen artikkel om hvor det er engelsk i tysk sprakfamilie, og hvordan det utvikler seg.

FRIKAANS har utviklet seg fra en bred rekkevidde av bronner og syrotter i hele verden, nemlig Europa, Asien og Afrika. I 1652 dode do VOC, dode beepsmaatskappy van Nederland, et verversingspos ved Kaapstad for sine skip pa deres reise til og fra Osten.

Mennesker pa Cape var fra forskjellige europeiske land, for eksempel matros og de officielle fra Nederland, fagfolk og leie soldater fra de tyske sprekende omradene, Nederland og de Skandinawiese landene og Hugenote fra Frankrike.

Da de spraklige retningslinjene fra VOC var meget strenge, og de var opptatt av a beholde den nederlandske karakteren av Cape, er alle menneskene nodt til a l re om Hollands. Det gjaldt ogsa Khoi-gruppene i n rheten og de slavere som ble innfort fra Afrika og Osten.

Dodresultatet av denne politikken var en tilleverende sprak hvor Hollands die teikentaal var. Partyforskere refererer herna som en Kreolsk sprak. Reisigers har allerede i 1671 oppdaget at Nederlandene som blir spilt pa Cape ikke lenger som Europas sprak klinker. Dor skrivtaal var likevel den samme.

Teen the Middle of the 18th century, was Afrikaans as a new language with its own identity already established at the Cape. Det heter Kaaps-Hollands, men har ogsa i andre omrader hatt andre navn. Slike sprak fra Genadendal-sendingstasjonen ved den britiske myndigheten ble kjent som Genadendal Dutch. I 19de arhundre kom nederlandsk i kontakt med engelsk og historier fra de forskjellige svarte gruppene i innlandet. Denne historien har ogsa hatt betydning for utviklingen av afrikaans.

Do tidligste afrikansk

BO: arabisk skrift. Skjul tekstord fra regs til lenker leses.

Hvordan er nederlandsk i arabisk skrift skrevet.

“O EWHANS Wiet die riegtie wieg,” lees ‘mens. It does not look like Afrikaans. Inntil du sier ordene hoyt for deg selv, og skjonner at det star “vi vet det riktige veien”.

Enda et omdiskutert eksempel pa hvordan den nederlandske av det muslimske samfunnet for tiden er angitt i arabisk skrift er: “Al die dank en parais es rieg fer Allah alien” (Al die dank og pris er rett for Allah alene).

Og se etter en sinsnede som “waas gawies fantefoewhar” -dis mos “var vantevore gewees” i hedendaagse afrikansk.

Transskripsjoner og verklaringer fra “Abu Bakr s.” Uiteensetting van die Godsdiens “& quot; dor A. van Selms, 1979, Nord-Holland Publishing Company, Amsterdam / Oxford / New York.

E EN av den forste variante av Afrikaans var den sakalte Cape Afrikaans som ble snakket av de eldre i de Kaap. Siden de fleste av disse menneskene har den islamske troen, er sprak sterkere arabere og muslimsk kulturfarget. Disse menneskene var ansvarlige for den forste skriftlige nederlandsk nar de begynte a bruke den arabiske alfabetet for a skrive pa norsk.

Die forste Afrikaanse skool in Suid-Afrika is ook deur die Moslem-gemeenskap tot stand gebring. Madrasahs dora var i Dorpstraat 37 i Bo-Kaap og Moslem-barna fikk deres religionsundervisning her i Cape Afrikaans. Die madrasah er stig door Tuan Guru, en prins av Tidore i Ternate-eilande (Indonesia) wat door die VOC som banneling na Robbeneiland sendes. Teen 1807 har 375 slavekinders hul undervisning i Koranen og Arabier her fullfort.

En av deres l ringsmater var a dele fra de hellige skriftene i deres bokboker pa engelsk i arabiske bokstaver om a skrive.

Som mott alminnelig arabisk skrift blir tekst fra rett til koblinger lest. Verskeie islamitische heilige geschrifte is aan de Kaap in Arabisch Afrikaans overgezet en de eerste Afrikaanse vertaling van de Koran is ook in deze school aangepakt door Achmat van Bengale.

Achmat Davids, en kenner pa omradet for arabiske afrikanske skrifter, mener at det er engelsksprakige siden omkring 1815 i madrasa i Dorpstraat. Den forste publiserte arabiske afrikanske manuskriptet ble oppfort i 1845, og ble verk av Abu Bakir. Til om 1957 ble det publisert flere enn seks publikasjoner i arabisk nederlandsk.

Die ‘Genootskap van Regte Afrikaners’ no.

hul stryd for afrikaans.

N � den andre britiske overtakelsen i 1806 ble engelsk gjerne den offisielle sprakinnlegget til Kaapstad, og en streng angrepspolitikk er innrettet for a forsoke a forsvare nederlandsk og afrikaans.

‘N Paarlse predikant, ds. Van der Lingen, der i 1858 en privat skole motte Nederlands som oppl rt sprak for engelsksprekende barn til undervisning. Die skole var De Gimnasium, og en av de l rerne var Arnoldus Pannevis, en Nederlander, som i 1866 kom i Paarl.

REGS: Die Nederlandse onderwyser Arnoldus Pannevis. Han er omtalt som Vader van den Afrikaanse taal. Det var av ham at doden hadde til hensikt a fa Afrikaans til skriftlig og leestal.

Pannevis var ogsa en spraklig og opplevde at de sakalte Kaaps-Hollands som de hadde snakket om, ikke lenger nok samtaler med nederlandsk tone for a se det som en av hans dialekter. Han var doden forste person som heter Afrikaans.

Pannevis var en djup religios person og var veldig gretig at Bibelen skulle oversettes til Afrikaans. He wrote to the British and Foreign Bible Society to bring them to their attention and suggested that a young preacher, S.J. du Toit, do Bybelvertaling ville undertake. Die Bybelgenootskap het aan Du Toit het bevel gegee om onderzoek in te stellen of er werkelijk een groot behoefte aan een Afrikaanse bijbel bestaat.

Ds. Du Toit har en gruppe venner og familie for et mote for a fa en oversettelse til a diskutere. Dette motet ble oppfort 14. august 1875 i Gideon Malherbe-huset, en nes av S.J. duToit, gehou.

Tydens do vergadering er det fastslatt at et stort behov for en afrikansk bibel eksisterer, men at engelsk ikke er mye skrevet og derfor ikke nodvendig anerkjennelse som en skrivstatning. They should first acknowledge it as a writing language, and help at all levels. Det er da besluttet a etablere en forening som kunne skje for dette. Det var do Genootskap van Regte Afrikaners (GRA).

Doden rede for dette navnet av fellesskapet var at de menn folte at der i det stadiet var tre forskjellige slags Afrikanere i Sor-Afrika, nemlig:

Die samestelling van.

D Det er interessant at selv mennesker med “franske” vanne som Du Toit og Malherbe (van Hugenote-origine) ten tyde van die stichting van die GRA net sou verwys na die Hollandse verlede van sekere Afrikaners en nie na byvoorbeeld die Franse ook nie. De har likevel senere domt Gedenkschool der Hugenoten for a gi anerkjennelse her.

But the big German part of the Afrikaner’s composition, in other words, the proportion of tribal fathers from the German Lowlands that they joined the VOC, is implicitly not recognized and maybe not once realized.

‘N Navorser soos dr. J.A. Heese har imidlertid flere ar senere beregnet at de tyske genene er overordnede, selv om det er en mindre grad av likestilling av nederlandsk og tysk blod i Afrikaneren. Det er fordi de forste nederlandske innvandrerne hadde mange barn (dotre) som senere ble gift med de overlevende tyskerne som kom hit for VOC.

Die Franse bydrae er mindre, men stadig signifikant. Heese het die samestelling van de Afrikaner op grond van bloed als volgt berekend: Nederlands 34,8%, Duits 33,7%, Frans 13,2%, Briter 5,2%. Det var ogsa forsat fra Afrika og Asi�.

� Afrikanere motte hollandsk hjerte som fortsatt holdt seg til nederlandsk fortid og doden i Europa som de allerede hadde 225 ar siden forlatt.

� Afrikanere motte engelsk hjerte som de sprak og kultur av den engelske regjeringen har akseptert som deres egne.

� Regte Afrikanere motte Afrikanske hjerter som har hort sprak og kultur av det nye landet.

Denne siste gruppen var de menneskene de onsket a forene i Genootskap van Regte Afrikaners. Die doel van die Genootskap was nie net om de Afrikaanse taal te bevorderen, maar ook om de Afrikaanse cultuur in zijn geheel te ondersteunen.

Doden pa grunn av dette var at den britiske riket i det nittende arhundre hadde britiske kolonier hatt og deres egen kultur, som de hadde ansett som overordnet, onsket a forfolge disse koloniernes folk. Den britiske kulturen har hatt stor betydning for alle disse koloniene, og s rlig ogsa i Sor-Afrika, hvor den nye unge kulturen enna ikke var sa godt etablert. Dette var malet for GRA om denne britiske kulturinnflytelsen pa den unge kultursektoren mot arbeid.

En mann som GRA 14. august 1875 stiftet.

Som nederlandsk innvandrer har han et stort stod pa doden for doden.

van afrikaans gegee.

Etter at han hadde en gruppe venner og familie for motet, hadde han ogsa en ledende rolle i bevegelsesspillet.

� D.F. Du Toit (Oom Lokomotief)

Han var veertien ar lang redaktor van Die Patriot.

Sy etternavnet var “Dokter”.

Die stigtingsvergadering er i sin hus i Paarl holdt. Die Huis er i dag Die Afrikaanse Taalmuseum.

� Ds. August Ahrbeck.

Han var fortsatt en dominee-stigter van die GRA.

Det var dora malet om GRA om den britiske pavirkning pa den unge kultursektoren mot arbeid.

To van de maniere waarop de GRA hun taak onderneemde, was door de publikatie van een Afrikaanse koerant De Afrikaanse Patriot en door de stichting van een Afrikaans school, de Gedenkschool der Hugenoten.

Die eerste uitgawe van Die Afrikaanse Patriot het op 15 Januarie 1876 verskyn. I begynnelsen var det en manedblad i liten storrelse, men dens popularitet vokste raskt, og ved 1890-tallet var det en ukeblad i fullstorrelsesformat. D.F. du Toit (ogsa kjent som Oom Lokomotief) var en av de forste redaktorene av koeranten. Doden Patriot var imidlertid ikke den forste afrikanske avisen i Sor-Afrika.

De Bode, die koerant wat sedert 1859 door de Morawiese Sendingdorp Genadendal uitgegee is, heeft reeds teksten en brieven in het Nederlands.

Gedenkschool der Hugenoten-og do ultimate anerkjennelse av Afrikaans.

D IE Gedenkschool der Hugenoten er i 1882 pa farm Kleinbosch i Daljosafat tot stand gebring. D.F. Du Toit var do forste l rer. As already seen, this school was not the first school where Afrikaans was used; Det har imidlertid v rt en viktig rollespill ved forsok pa a fa engelsk til a bli anerkjent som en offisiell skole sprak.

REGS: Die Gedenkschool der Hugenoten.

Afrikaans har i 1914 blitt kjent som officielt skooltaal anerkjennelse. I 1925 ble det sammen med engelsk en av to offisielle landstaler. Dor forste offisielle afrikanske bybelvertaling oppdaget i 1933.

N 1994 ble en av elv offisielle landstale blitt. I oyeblikket er afrikanske mott med mer enn seks millioner morsmalsprekere som dor tredjestorste sprakgruppe i Sor-Afrika naas Zulu og Xhosa. Det er ogsa store afrikaanssprekende gemeenskaper eldste i verdenen bv. London, Australia og New Zealand.

Die taal is voortdurend aan die ontwikkel en verander en het ook al in ander tale ‘n invloed begin uitoefenen, soos gesien kan word aan die volgende lys van Afrikaanse leenwoorde in ander tale:

Leenwoord Sprak Afrikaans.

Ihempe Xhosa hamp.

ifestile Xhosa-vinduet.

ibhulukwe Xhosa pels.

ifestela Zulu-vinduet.

isitulo zulu stol.

ibhuku zulu bok.

ipapa zulu (stywe) pap.

imfolomane zulu forman.

vayela zulu waai (tot siens)

ummese zulu mes.

isikele zulu sk�r.

ibhulukwe Zulu broek.

layisha Zulu laai (ww)

isikhebhe zulu hoppe.

mpompa zulu pomp.

Afrikanske ord som ofte hores i engelsk.

Davids, A 1991 The Afrikaans of the Cape Muslims fra 1815 til 1915 (Ongepubliserte MA-tesis, Universiteit van Natal).

Meiring, AGS 1974 Die Afrikaanse Taalbeweging, Nasou Beperk: Kaapstad.

Van Rensburg, C (rod) 1997 Afrikaans i Afrika, JL van Schaik: Pretoria.


Vil du spille i det beste kasinoet? Vi fant det for deg. Trykk her nå!